Manus schrijft
een boek!

Niet om met het vingertje te wijzen of te pretenderen dat we de wijsheid in pacht hebben. We willen inspireren en aantonen dat sociaal ondernemen een kwestie is van creativiteit, durf en oplossingen zoeken. Niet voor niets is de titel van ons boek stoutweg sociaal ondernemen.

In een honderdvijftigtal bladzijde doet Manus zijn verhaal. Vanwaar komt die uitgesproken mening rond doorstroom en welke weg hebben wij met vallen en opstaan afgelegd. We leggen alle kaarten op tafel en geven een blik op het hart van ons bedrijf. Ons belangrijkste ingrediënt blijft de dynamiek en de goesting binnen het bedrijf om mensen duurzame kansen te bieden.

Manus, meer dan handen

Net als onze collega-ondernemers proberen we altijd beter te doen, zijn we kritisch voor onszelf en zijn we niet snel tevreden van onze resultaten. Die norm hebben we onszelf opgelegd, dat de kwaliteit van onze dienstverlening minstens zo goed moet zijn als die van een regulier bedrijf.

Met dat verschil dat wij met een extra uitdaging worden geconfronteerd. Wij werken met mensen die ver van de arbeidsmarkt verwijderd staan en een beperkte werkervaring hebben wanneer ze bij Manus aan de slag gaan. Dat is een bewuste keuze want we geloven in een sociaal bedrijf en we zijn ervan overtuigd dat we het kunnen doen groeien….

Ontdek dat Manus meer is dan een service partner. We vertellen waarom we vol voor doorstroom gaan en naar onze werknemers uitdragen dat Manus geen eindpunt is, maar een springplank naar een nieuwe carrière.

Sociale economie

De sociale economie van vandaag laat zich niet samenvatten in een boek, laat staan in een hoofdstuk. Deze sector is, zowel op Vlaams, federaal als Europees vlak enorm aan het evolueren. Met dit boek willen we u een blik gunnen achter de schermen van wat wij doen en u inzicht geven in de opportuniteiten die voor ons zijn weggelegd. In België en Europa zijn heel wat sociale economiebedrijven actief en allemaal staan we voor grote uitdagingen. In de hedendaagse context worden autonomie en zelfredzaamheid steeds belangrijker….

We trachten om het speelveld te definiëren en enkele begrippen te kaderen rond sociale economie.

Manus aan het werk

De meeste stakeholders kennen Manus als een dienstverlenend bedrijf, actief in groen, schoonmaak, renovatie en manueel werk. Dat is wat we doen en waar we als bedrijf zichtbaar performant in zijn.

Wat we daarnaast achter de schermen doen, is voor velen een stuk minder zichtbaar, maar dat werk is minstens even belangrijk. Dat omvat de gehele architectuur die we de laatste jaren hebben uitgebouwd rond het concept van buurt- en doorstroombedrijf. We deden dit via een ’61-puntenplan’, waarin vooral de interne structuur, de processen en de kwaliteit van de dienstverlening centraal stonden. Het was duidelijk dat we in onze sociale economieonderneming minder afhankelijk moesten worden van subsidies. Op lange termijn moesten we de verhouding 50% subsidies en 50% omzet uit dienstverlening ombuigen naar 30% subsidies en minstens 70% eigen omzet. …

Hoofdstuk 3 draait rond 5 structurele domeinen die Manus heeft hertekend om zijn ambities te halen. Dankzij structuur te brengen rond 61 punten heeft Manus als organisatie meer “body” gekregen.

Buurt-, en doorstroombedrijf

Elke doelgroepmedeweker heeft zijn of haar eigen levensloop of rugzak die bepalend is voor het opmaken van een zorgvuldig traject. Wat we bij Manus voorzien, is een uniforme structuur die elke doelgroepmedewerker doorloopt alvorens de werknemer finaal doorstroomt naar een regulier bedrijf. Deze uniforme structuur zorgt voor een duidelijke en gestructureerde aanpak waarbij na elk niveau van het traject een objectieve evaluatie volgt.

De structuur bestaat uit een instap-, werk- en doorstroomniveau.

In ons concept van ‘buurt- en doorstroombedrijf’ combineren we activering, tewerkstelling en doorstroming. We werken daarbij samen met lokale overheden, reguliere bedrijven en derden. Essentiële onderdelen in het concept zijn instroommanagement, de doorstroommatrix, de Manus-ID, change management en onze specifieke doorstroomtrajecten en samenwerkingsverbanden met reguliere bedrijven. De afgelopen twee jaar hebben we het model getest, op de proef gesteld en geoptimaliseerd….

We tonen u de krijtlijnen van ons concept en lichten in detail de verschillende werkniveau ’s toe om door te groeien naar doorstroom. We duiden de ideale context waaraan een ‘buurt- en doorstroombedrijf moet voldoen.

Doorstromen bij Manus

Doorstroom is voor Manus geen oefening in de kantlijn van de werking van het sociale-economiebedrijf. Voor Manus is doorstroom een ambitie, een focus, big business! Bij Manus zijn we niet succesvol als bedrijf als we de vooropgestelde resultaten (KPI’s) met betrekking tot doorstroom niet behalen, zelfs niet als we op het einde van een werkjaar een positief financieel resultaat kunnen voorleggen. We kiezen voor een businessmodel waarbij het behalen van een positief bedrijfsresultaat van 6% en een doorstroomdoelstelling van 10% onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld worden.

We weiden een heel hoofdstuk aan de verschillende doorstroomtrajecten en hoe we de dagdagelijkse opvolging van ons personeel doen via onze Manus-id om de Manus-doorstroomstandaard te bereiken.

Impact

Het innovatieve concept ‘buurt- en doorstroombedrijf’ kan op heel wat sympathie rekenen bij de verschillende stakeholders van Manus. Maar reguliere ondernemingen daadwerkelijk warm maken om in zee te gaan met sociale-economiebedrijven is nog een ander paar mouwen. Als we hen over de streep willen trekken om inclusief te ondernemen, moeten we de positieve effecten van zulke partnerships in kaart brengen en staven met cijfermateriaal.

Het impactrapport heeft ons verhaal van sociaal ondernemen aantrekkelijker, geloofwaardiger en waardevoller gemaakt. De conclusies hebben we in verschillende rapporten gegoten zodat sociale ondernemers, doelgroepmedewerkers, reguliere bedrijven, overheden en beslissingnemers alleen die informatie krijgen die voor hen relevant is.

Lees hoe we dit onderzoek hebben opgezet. We geven u een idee welke stappen we doorlopen hebben en hoe we de resultaten als managementtool gebruiken om een betere sociale ondernemer te worden.

Opschaling en sociale meerwaarde

We hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat we ambitieus zijn. In onze doelstellingen ‘Manus 2020’ hebben we beschreven waar we over enkele jaren willen staan.

We ambiëren deze opschaling niet uit grootheidswaanzin, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat elke grote stad met een bepaalde werkloosheidsgraad en armoedeproblematiek een Manus kan gebruiken. Ons concept is eenvoudig en vlot te implementeren in een andere regio of zelfs in een ander land.
We willen niet groeien óm te groeien. Ja, we zijn enthousiast en hebben vertrouwen, maar we bekijken elke opportuniteit kritisch en nemen onderbouwde beslissingen.

Ontdek onze ambities en welke opschalingstrategieën we gebruiken om onze groei te leiden. We gebruiken beproefde modellen, maar geloven ook dat je het soms “gewoon moet doen”

Pre-order Stoutweg
Sociaal Ondernemen

Vul het formulier in en we mailen je de instructies door.